دیجی سی آر ام در خدمت شماست!

واژه Digi CRM مخفف ( Digital Customer Relationship Management) به معنای مدیریت دیجیتال ارتباط با مشتری است. نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری مجموعه ای از ابزار ها ،فرایندها و اقداماتی است که یک کسب و کار برای: شناسایی، انتخاب، ترغیب، گسترش، حفظ و ارائه خدمات به مشتریان بکار می گیرد. این سیستم مجموعه ای از متدولوژی ها، فرایندها، نرم افزار و سیستم هایی است که به موسسات و شرکت ها در مدیریت موثر و سازمان یافته ارتباط با مشتریان کمک می کند.CRM به ما چه کمکی میکند؟

در دنیای کسب و کار امروز بسیاری از سازمانها از انبوه اطلاعات اشباع شده اند، منابع اطلاعاتی از هر جایی درون و یا بیرون سازمان جاری می شوند. سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری به سازمان ها کمک می کند تا بفهمند دستیابی به کدام مشتری برایشان به صرفه است؟ حفظ کدام مشتری برایشان به صرفه است؟ کدام مشتری ، مشتری استراتیژیک است؟ کدام مشتری مهم است ؟ کدام مشتری سود آور است و کدام مشتری را باید رها کرد.این سیستم در نهایت به سازمان ها کمک می کند تا تعیین کنند که چگونه به نیاز های منحصر به فرد مشتریان پاسخ دهند.

حامیان و شرکای تجاری